Kondensatorius

Paskirtis

Kondensatorius geba kaupti ir išlaikyti elektros krūvį. Jie drauge su rezistoriais naudojami laiko grandinėse, kadangi prireikia laiko kondenstaorių įkrauti. Kondensatoriai veikdami, kaip elektros krūvio talpyklos naudojami išlyginti įtampos pulsacijas, atsirandančias kintamos srovės lygintuvuose. Kondensatoriai naudojami filtrų grandinėse, kadangi jie lengvai praleidžią kintamos srovės signalus ir blokuoja nuolatinę srovę.

Talpa

Talpa tai dydis parodantis kokį kokį elektros krūvį gali sukaupti kondensatorius. Kuo didesnė talpa, tuo didesnį krūvį kondesatorius gali sukaupti. Talpa matuojama faradais (F). 1F yra labai didelė talpa, todėl naudojami priešdėliai mažesnes talpas nurodyti.

Dažniausiai naudojami trys priešdėliai µ(mikro), n(nano), p(piko):

µ – 10-6 , todėl 1000000µF = 1F
n – 10-9 , todėl 1000nF = 1µF
p – 10-12 , todėl 1000pF = 1nF

Kondensatorius galima suskirstyti į 2 grupes: poliarizuotus ir nepoliarizuotus. Kiekviena grupė turi savo simbolį schemoje.

Poliarizuoti (didelės talpos 1µF ir didesnės)

Pavyzdys:

electr.gif

Simbolis schemoje:

capele.gif

Elektrolitiniai kondensatoriai

Elektrolitiniai kondensatoriai yra poliarizuoti todėl, todėl kondensatoriaus teigiamas elektrodas (+) turi turėti teigiamą potencialą neigiamo elektrodo (-) atžvilgiu. Montuojant, reikia į tai atkreipti dėmesį, nes priešingu atvėju kondensatorius gali būti sugadintas.Ant elektrolitinio kondensatoriaus aiškiai pažymėta jo talpa, bei darbinė įtampa. Kondensatoriaus darbinė įtampa gali būti palyginus žema (pvz.:6V) ,ir į ją reikia atkreipti dėmesį renkantis kondensatorių. Jei schemoje nenurodyta kitaip, tai darbinė įtampa turėtų būti didesnė, nei maitinimo šaltinio įtampa. Daugeliui nuo baterijų maitinamų grandinių 25V būtų tinkamas minimumas.

Nepoliarizuoti kondensatoriai (mažos talpos iki 1µF)

Pavyzdys:
capsm.gif

Simbolis schemoje:

cap.gif

Mažų talpų kondensatoriai yra nepoliarizuoti ir gali būti jungiami nekreipiant dėmesio į poliariškumą. Jie pasižymi aukšta darbine įtampa, mažiausiai 50V, paprastai 250V. Gali būti sunku „iššifruoti” kondensatorių talpas, nes yra daug skirtingų kondensatorių rušių, bei skirtingų žymėjimų sistemų! Ant daugelio mažos talpos kondensatorių, jų talpos užrašytos, be daugiklių, todėl gali prireikti patirties teisingai iššifruoti žymėjimą.

Pavyzdys:

100nf.gif

0.1 reiškia 0.1µF t.y 100nF

Kartais daugiklis rašomas, vietoje taško. 4n7 reiškia 4.7nF

Skaitmeninis kondensatorių kodas

Skaitmenis kodas naudojamas žymėti mažus kondensatorius, nes kitoks žymėjimas, dėl mažo ploto būtų nepatogus:

  • 1 skaičius yra 1 skaitmuo
  • 2 skaičius yra 2 skaitmuo
  • 3 skaičius parodo nulių skaičių

Skaičiuodami talpą raides praleidžiam, nes jos žymi leistina talpos nuokrypį ir darbo įtampą.
Talpa išreiškiama pF pikofaradais

Pavyzdys
1nf.gif

102 reiškia 1000pF = 1nF (Ne 102pF!)
473J reiškia 47nF (J reiškia 5% talpos nuokrypį)

Spalvinis kondensatorių kodas

Juo nuo seno žymimi poliesterio kondensatoriai. Jis yra pasenęs, bet vis dar sutinkamas. Šis kodas skaitomas, kaip ir rezistorių kodas. Pirmos trys viršutinės spalvos reiškia talpa išreikšta pF. 4 spalva reiškia leistiną talpos nuokrypį, 5 darbinę įtampą.

Spalvų kodai
Spalva Skaičius
Juoda
0
Ruda
1
Raudona
2
Oranžinė
3
Geltona
4
Žalia
5
Mėlyna
6
Violetinė
7
Pilka
8
Balta
9

Pavyzdys
21.jpg
Ruda, juoda,oranžinė reškia 10000pF = 10nF = 0.01µF
1.png
Atkrepkite dėmesį, kad dvi vienodos spalvos juostelės susilieja į vieną.
Plati raudona, geltona, juoda reiškia 220nF = 0.22µF

Kintamos talpos kondensatoriai

Pavyzdys
capvar.jpg

Simbolis schemoje

capvar.gif

Kintamos talpos kondensatoriai dažniausiai naudojami radijose. Keičiant kondensatoriaus talpą, keičiasi ir priimamos radijos stoties dažnis. Kintamos talpos kondensatorių talpa paprastai būna nuo 100pF iki 500pF

Paderinamieji kondensatoriai

Pavyzdys
captrim.jpg
Simbolis schemoje:
captrim.gif

Paderinamieji kondensatoriai yra tartum mažyčiai kintamos talpos kondensatoriai. Jie suprojektuoti montuoti tiesiai į montažinę plokštę. Kitaip nei kintamos talpos, jie skirti talpą keisti vieną kartą, kai derinamas pagamintas gaminys.

Jie reguliuojami su mažais atsuktuvais. Patartina naudoti plastmasinius atsuktuvus. Derinimas reikalauja kantrybės, nes rankos ir atsuktuvo buvimas šiek tiek keičia kondensatoriaus talpą.

Paderinamos talpos kondensatoriai būna labai mažos talpos, paprastai mažiau nei 100pF. Pagaminti 0 talpos kondensatorių neįmanoma, todėl paderinami kondensatoriai apibudinami mažiausia ir dižiausia talpa kaip pavyzdys 2-10pF

Šaltinis : www.kpsec.freeuk.com

css.php
Bear