10 priežasčių, kodėl neverta prasidėti su lietuviais

  1. Jie susmirdę netvarkingi apsileidėliai. Į lietuvišką pakelės išvietę normalus žmogus gali užeiti tik du kartus: pirmą ir paskutinį. Užėjęs į jų daugiabučio namo koridorių ar liftą pagalvosi, jog vyrai nelaiko šlapimo, vaikams iš nasrų nuolatos drimba seilės, o moterims patinka musių išmatomis, voratinkliais ir dulkėmis „patamsinti“ langai…
  2. Lietuviai lenda be muilo į subinę kiekvienam, iš kurio tikisi sau naudos. Jie godūs ir be savigarbos.
  3. Jie isterikai: vietoje to, kad dirbtų ir stengtųsi patys spręsti savo problemas, jie nori kad visi aplink juos šokinėtų, viską už juos darytų ir tuo pačiu metu dar jais žavėtųsi.
  4. Jų politikai menko proto ir žemos moralės: priiminėja tokius įstatymus, kuriuos sekančią dieną prireikia taisyti arba panaikinti; naudojasi menkiausia proga pasipelnyti, neatsižvelgiant į priemones, o pagauti laužant savo pačių įstatymus ar sukčiaujant apsimeta naivuoliais, nekaltais avinėliais, o dažniausiai – visai nereaguoja.
  5. Jie girtuokliai ir apsirijėliai. Abstinentu jie stebisi, teiraujasi jo sveikatos būklės ir nepaisydami atsisakymų įkyriai ragina „bent truputį“, „nors vieną“, „nepasididžiuoti“ ir pan. Moterys entuziastingai lakina vyrus (ne savo) ir keikia kekšes, girdančias jųjų nuosavus sutuoktinius. Nuvežkite jiems labdarą ir patirsite savo kailiu jų plikbajorišką vaišingumą: paverkšlenę apie savo tautos nelaimes ir sunkią būklę jie jus pasodins prie gausiai riebiais patiekalais ir milžinišku alkoholio kiekiu nukrauto stalo, kurio užtektų kareivių kuopai mėnesiui laiko.
  6. Lietuviai – bailūs baudžiauninkiškai-būriškai-vergiško mentaliteto riboti provincionalai su didybės manijos ir nepilnavertiškumo kompleksų mišiniu. Jų nuomone, Lietuva tai Pasaulio Bamba, Europos centras – prie Vilniaus, Anglijos karalienė geria tik lietuvišką Anykščių vyną, o jie patys – išrinktoji tauta. Dažno jų svajonė – nusipirkti Lietuvos gaublį.
  7. Jų vyrų figūros panašios į „Kauno kumpelius“ (rūkytas kiaulieno kumpis be kaulų, suraišiotas virvele, su išsivertusiomis mėsomis), o moterų – šaldytuvus su kojytėmis. Sportiniai treningai jiems – kaip Londono High Society klubo nariui smokingas.
  8. Daugiausia Lietuvoje karvių (jos netrukdo), kiaulių (kai kurias sunkiai atskirsite nuo lietuvių – venkite tokių) ir apie 3 milijonai lietuvių.
  9. Jų kapinės – tipiško lietuviško mentaliteto ir kičinio skonio išraiška: daug įvairaus dydžio ir kainos (tai jiems labai svarbu!) lagamino formos akmenų. Tauta, kurios kapinės nutapy-tos M.K.Čiurlionio paveiksle „Žemaitijos kapinės“ – nebeegzistuoja.
  10. Tačiau tarp jų pasitaiko žemaičių genties atstovų. Juos atskirsite iš didelių nosių ir tyrų dorų akių.

©Psichologas Jonas H.Rapalis
1995 m.

css.php
Bear