10 priežasčių, kodėl verta prasidėti su lietuviais

 1. Jie tipiški europiečiai.
 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė išgelbėjo viduramžių Europą nuo totorių- mongolų užpuolimo.
 3. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė sudarė galimybę savo teritorijoje susiformuoti dviems slavų tautoms ir valstybėms: baltarusių ir ukrainiečių (šiandieninės Baltarusijos ir Ukrainos valstybių rytinė siena – buvusios LDK rytinė siena). Beje, pikantiška smulkmena: Lietuvos jurisdikcijoje tokie miestai kaip Vitebskas, Polockas, Gardinas buvo 500 metų; tik 2200 metais sueis 500 metų, kai jie imti valdyti pačių slavų.
 4. Lietuviai pakantūs kitų tautybių, religijų, papročių žmonėms. LDK teritorijoje bet kokios tautybės piliečių teisės buvo diferencijuotos luomų, bet ne tautybės pagrindu; čia nebuvo inkvizicijos; nebuvo žydų pogromų; ramiai gyveno čigonai. Tokį tolerantiškumą simbolizuoja kryžiai virš Kauno Kunigų seminarijos. Įsižiūrėję pamatysite visų pasaulinių religijų simbolius: musulmonų pusmėnulį, senųjų indoeuropiečių saulę, pagonių žaltį, budistų žuvis.
 5. Lietuvaitės labai gražios. Tai kryptingos atrankos (analogiškai JAV pietinių valstijų vergų savininkams-plantatoriams, išvedusiems žavius mulatus) pasekmė: nuo seniausių laikų iš kiekvieno karo žygio lietuviai parsiveždavo belaisvių-moterų. Aplinkinių tautų vyrai-kronikininkai tokiu jų elgesiu nuolat skūsdavosi, priešingai nei pagrobtosios: Lietuvos istorijos dokumentuose neužfiksuota faktų apie moterų – žmonų, sugulovių, vergių skriaudas; gerbti ir mylėti moteris – sena lietuviška tradicija dar nuo matriarchato laikų Europoje.
 6. Lietuviai – pozityviai agresyvūs pragmatikai, į savąsias vertybes įjungiantys varžybų ir konkurencijos elementus. Jie sugeba gyventi santykinai gerai bet kokiomis politinėmis ir ekonominėmis sąlygomis. Pvz.: Rolls-Royce’as kainuoja tiek, kiek vidutiniškai Europos Bendrijos narys uždirba brutto per 3,5 metų – 250 tūkst. DEM; VAZ-2108 – tiek, kiek vidutiniškai lietuvis uždirbdavo brutto per tą patį laiką – 17500 RUR. Palyginkite europiečių, važinėjančių Rolls-Royce’ais procentą su lietuvių, važinėjančių VAZ-2108 procentu; išvadas darykite patys.
 7. Jie puikūs kariai: sugebėjo 200 metų išlaikyti siaurą sausumos ruožą prie Baltijos jūros tarp Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų, neleisdami jiems susijungti. Vargu bau atsirastų istorikas, drįstantis paneigti teiginius, jog šie Ordinai minėtu laikmečiu buvo galingiausia ir geriausiai organizuota militarinė jėga Europoje ar kad jie neturėję tokių ketinimų. Dviejų tautų Respublikos (Žečpospolitos) husarai XVI-XVII amžiuose buvo veržliausios karinės formuotės Europoje, nulėmusios daugelio svarbių to meto mūšių baigtį ir tuo pačiu šiuolaikinės Europos religinę ir valstybių sanklodą.
 8. Kaip manote, ar daug Europoje tautų, galinčių sužaisti „lietuvišką ruletę“ – beginklė minia, nesitraukianti prieš tankus?
 9. Norite išgirsti, kaip kalbėjo Jūsų prabočiai indoeuropiečiai? – pasiklausykite kaip skamba lietuvių kalba. Turbūt neatsitiktinai kai kurių savo kalbos senovinių žodžių kilmę Jūs galite atsekti palyginę juos su lietuviškais žodžiais, pvz.: withies – vytis; nightingale – lakštingala (angl.), gattan – gatvė (švedų), Dieu – Dievas (pranc.), Swiatowit – Šventavietė; Wanda – vanduo (lenk.), Sventekahs Riugeno saloje – Šventakalnis Rugių saloje (vok.) ir t.t. šimtai atitikmenų…
 10. Dvasinės vertybės lietuviams – pirmoje vietoje. Po 1863 m. sukilimo prieš rusus net keturiasdešimtį metų caro valdžia draudė spausdinti lietuviškas knygas lotyniškomis raidėmis. Kitose tuometinės Europos valstybėse atspausdintas lietuviškas knygas knygnešiai kontrabanda gabendavo per sieną savo tėvynainiams, nepaisydami represijų ir trėmimų į Sibirą.
 11. Lietuviai gabūs kalboms.
 12. Nepaisant Jaltos ir Potsdamo konferencijų, kai menkapročiai ir egoistiški Vakarų pasaulio lyderiai atidavė Lietuvą baisiam komunistiniam režimui, lietuviai su ginklu rankose kovojo prieš rusų okupantus iki 1953 metų ir „savąjį“ Antrąjį Pasaulinį Karą laimėjo: atgavo Klaipėdos ir Vilniaus kraštus ir išlaikė tokį pat lietuvių procentą, kaip ir prieš karą, nepaisant rusų okupantų teroro ir mėginimų atskiesti etninius gyventojus kolonistais.
 13. Pabuvę Lietuvoje ir pamatę jos gamtą suprasite, kodėl jie gyvena būtent čia, o ne kitur, ir kodėl jie nenori palikti Tėvynės – Lietuva nuostabiai gražus raštas, kur nei per karšta, nei per šalta; šimtai žalumos atspalvių; peizažų įvairovė: nuo ekspresionistinio pagoniško galingo Žemaitijos iki švelnaus impresionistinio Čiurlioniško Dzūkijos, nuo Science fiction laukinio Neringos iki pastoralinio Europinio Aukštaitijos.

©Psichologas Jonas H.Rapalis
1995 m.

css.php
Bear