Automatinio vertimo tarnybos, anglų-lietuvių ir daugiakalbės

image

Nusprendžiau aprašyti vienoje vietoje kelias automatinio teksto/puslapių vertimo tarnybas. Jos bus išdėstomos tokia tvarka, kokia aš jas atradau:

Taip pat su visomis iš anglų kalbos į lietuvių bandysiu išversti ištrauka iš vakarykščio roboto aprašymo:

The robot uses object recognition to determine which beers are in the rack, and will report back to the app if the user’s selection is not available. Otherwise, it stocks the ordered beers into the foam holder, closes the door, and navigates to the indicated office. The final piece of the puzzle is the handoff. We wanted to make very sure the robot didn’t commit a party foul and drop beers on the floor, so we added face detection to the handoff behavior. The robot offers a beer and waits until it detects a face in near proximity. It then looks at the closest person and will release the gripper when the beer is tugged. The robot will also offer the bottle opener and wait for it to be returned. We even got the robot to open beers itself using a standard bottle opener.

Pirmoji tarnyba tai VDU automatinio vertimo sistema, pasirodžiusi 2007 metų pabaigoje.  Ji išverčia pateiktą tekstą taip:

Robotas panaudoja objekto pripažinimą, kad nustatytų, koks alus yra stove, ir atsiskaitys atgal app, jei vartotojo pasirinkimas nėra pasiekiamas. Kitaip, tai akcijos užsakytas alus į putos savininką, uždaro duris, ir vairuoja į reikštą įstaigą. Paskutinė galvosūkio dalis yra handoff. Mes norėjome padaryti labai įsitikinęs, kad robotas nepavedė nešvarios partijos ir metė alų ant grindų, tokiu būdu mes pridėjome veido susekimą prie handoff elgesio. Robotas siūlo alų ir laukia, kol jis neaptinka veido artimame artimume. Tai tada žiūri į artimiausią asmenį ir išleis gripper, kai alus yra nutemptas. Robotas taip pat pasiūlys butelio atidariklį ir lauks jo būti grąžintas. Mes net gavome robotą atidaryti alų, savarankiškai naudodami standartinį butelio atidariklį.

Sistemoje galima užsiregistruoti, atsiranda papildomų nustatymų.

image

Kita tarnyba tai visiems žinomas Google translate, atsinaujinęs visai neseniai, o lietuvių kalba siūloma nuo 2008 rugsėjo.

image

Išverstas tekstas:

Robotas naudoja objekto pripažinimo siekiant nustatyti, kuris alus yra džiovykla, ir apie tai praneš app jei vartotojo pasirinkimą nėra. Priešingu atveju, atsargų užsakyta alų į putų laikiklis, uždaro duris ir pereiti į nurodytą buveinę. Galutinis gabalas įspūdį yra Handoff. Mes norėjome, kad labai tikras robotas nepadarė šalis pažeidžia ir lašas alaus ant grindų, todėl papildoma veido aptikimo Handover elgesį. Robotas siūlo alų ir laukia, kol ji aptinka veidą šalia artumą. Paskui artimiausio asmens ir bus išlaisvinti griebtuvas, kai alus yra tugged. Robotas taip pat bus galima butelio atidarytuvas ir laukti, kol jis turi būti grąžintas. Mes net gavome robotas atidaryti alaus pati naudojant standartinis butelis peilis.

Kuo man patinka Google, tai kad automatinis vertimas puikiai tinka versti pavienius žodžius, o pateikiama informacija kaip Anglone.

image

Dar viena lietuviška tarnyba tai Tildė IT ir Lietuvių kalbos instituto parengtas mašininis vertėjas, tiesa šis verčia  iš lietuvių į anglų.

image

Ir paskutinė visai neseniai atrasta daugiakalbė vertimo sistema, tai Bing/Microsoft translator.

image

Išverstas tekstas:

Robotas naudoja objekto pripažinimo siekiant nustatyti, kurie alaus stovo yra ir bus atgal į app ataskaitą, jei vartotojo pasirinkimo nėra. Priešingu atveju ji atsargų užsakytas alaus į putų turėtojas, uždaro duris ir pereina į nurodytą įstaigą. Galutinis gabalas įspūdį yra į handoff. Mes norime labai įsitikinkite robotas ne įsipareigoti šalis Nepadorumas ir numeskite alaus ant grindų, todėl mes papildomas veido aptikimo handoff elgesį. Robotas siūlo alaus ir laukia, kol ji aptinka veidą arti arti. Tada jis žiūri į artimiausią asmuo ir bus išleisti į gripper, kai yra tugged alaus. Robotas taip pat bus pasiūlyti butelio peilis ir laukti, kol jis turi būti sugrąžinti. Mes net gavo robotas atidaryti alaus pati naudojant standartinis butelis peilis.

Jei žinote daugiau automatinio vertimo tarnybų verčiančių į/iš lietuvių kalbą palikite komentarą, tik prašau jokių Powered by Google.

O pabaigai filmukas kaip veikia Google translator.

Kaip matote Google išsiverčia be kalbininkų, bei gramatikos vadovėlių, o tiesiog analizuodama  žmogaus vertėjo išversta tekstą ir originalą.

css.php
Bear